Start

Välkommen till CF konsult
Vi erbjuder följande tjänster: Utbildning, Optimering av Support, Nöjd-kund mätning och Extern säljkraft.

Om du vill vinna tid och få en bättre effekt av företagets satsning på kompetensutveckling vänder du dig till en utbildningsmäklare!

Några central frågor är: Vilken kompetens bör utvecklas för att bäst lösa de upplevda problemen? Vad behöver ingå för att en kurs skall kunna ge avsedd effekt och resultat?

Vilken potential finns i er IT-supportleverans? Genom att optimera supporten samt att bättre mäta upplevelse av kvalitet uppstår ett antal positiva effekter: En hög lösningsgrad i first line, nöjdare kunder, ett mer proaktivt beteende mm. Att veta nuläget av hur nöjda kunderna är i ert Nöjd-kund index är en bra start på förändringsresan.

Säljkraft att hyra!
Behöver ni bredda kundbasen? Hur effektiv är
egentligen er försäljning?
Vi tar fasta på era säljutmaningar och visar er hur
en extern säljkraft kan skapa fler kundkontakter
och fler order.