Start

Bli bättre på att styra!
Att sätta upp rätt mål centralt för verksamheten kan tyckas trivialt. Men att skapa delaktighet och engagemang på operativ nivå är en utmaning. Kanske det behövs ett bollplank för att styra och följa upp på ett mer systematiskt sätt? – Vi erbjuder analys av processer, framtagning av mätvärden för effektivitet, kundkvalité mm.

Bättre fakta och rätt beslutsstöd
Alla vill vi bli bättre och leverera mer nytta till våra kunder. Vi vill ägna mer tid till att kunna göra analyser, få bättre underlag för våra beslut och med bättre fakta på hand också kunna agera.
– Genom Business Intelligence erbjuder vi smarta verktyg för rapporter och visualiseringar (Qlik, Power BI mm).

Uppföljning och analys
Få rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. Behövs det avancerade analyser, saknas det rapporter eller en visualisering av nuläget och dess förbättringspotential? Stora tidsvinster finns om man kan skapa enkelhet och samarbete över olika team. – Vi erbjuder konsultation, utbildning i Microsofts senaste verktyg i form av Excel, Power BI mm.

Behöver ni skaffa fler kunder?
Kanske expandera inom något nytt kundsegment? Eller helt enkelt ta ett samlat grepp på ert relationsbyggande och se över de digitala kontaktvägarna. – Vi tar fasta på era specifika utmaningar och hittar ett samarbete som passar era behov!

skiss001b